Veiligheid

APS Veiligheid B.V. is in januari 2012 naast APS-Milieu B.V. opgericht.

De diensten die door APS-Veiligheid worden aangeboden zijn:

 • Opstellen of valideren van een V&G-plan ontwerpfase
 • Opstellen of valideren van een V&G-plan uitvoeringsfase
 • Het verzorgen van een kick-off meeting bij opstarten van de sanering
 • Veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringsprojecten
 • Inzet van HVK-er en MVK-er

Bij werkzaamheden in sterk verontreinigde grond dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld te worden. Onderdeel van het V&G-plan is het bepalen van de veiligheidsklasse waaronder de sanering uitgevoerd moet worden.

De veiligheidsklasse kan berekend worden op basis van de resultaten van het verkennend en/of nader bodemonderzoek. De volgende veiligheidklasse worden onderscheiden:

 • Oranje niet vluchtig;
 • Oranje vluchtig;
 • Rood niet vluchtig;
 • Rood vluchtig;
 • Zwart niet vluchtig;
 • Zwart vluchtig.

In de CROW-Publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ zijn criteria voor het vaststellen van de veiligheidsklasse opgenomen en de te nemen veiligheidsmaatregelen. De definitieve veiligheidsklasse en de te nemen maatregelen kunnen uitsluitend door een veiligheidskundige bepaald worden. Het V&G-plan dient eveneens door een veiligheidskundige beoordeeld te worden.

Voorbeelden van veel voorkomende veiligheidsrisico’s bij bodemsanering zijn:

 • Ingestie, inademing en opname via de huid van toxische stoffen;
 • Werken op hoogte;
 • Werken in besloten ruimte (met diesel aangedreven machines);
 • Instortingsgevaar;
 • Werken met elektrisch en pneumatisch gereedschap;
 • Werken in de omgeving van graafmachines;

De missie van APS-Veiligheid BV luidt:

 • Het faciliteren van de benodigde dienstverlening ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en het milieu met betrekking tot bodemverontreiniging.

De visie van APS-Veiligheid BV luidt;

 • Klantgericht en op maatschappelijk verantwoorde wijze onderzoeken, adviseren en controleren van veilige werkwijze.
chat

Tijd voor een goed gesprek?

Neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. We zien elkaar op de koffie!

Ja, ik wil graag afsprekenarrow

Aanvragen offerte

Vul dit korte formulier in om ons te helpen een beter idee te krijgen hoe we u kunnen helpen. Eenmaal ingediend proberen we binnen 24 uur te reageren.

  Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

  Aanvragen afspraak

  Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

   Waar bent u naar opzoek?